.

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора.

.

.

0800 20 100 Freedom Line Bulgaria

   
Бъдете активни

0800 20 100 Freedom Line Bulgaria

Бъдете активни

.

 


Call Button: 0800 20 100

 


 
  Report Now

  

  

.

.

24/7. Анонимно. Безплатно.


 .

.

.

24/7. Анонимно. Безплатно.


 .

Confirmation Content

.

ПОДАЙТЕ СИГНАЛCall Now

Please click on the '+' button to see the type of information that generally will assist us.

Confirmation Content


Благодарим ви!

Сигналът ви е изпратен успешно.

 

Confirmation Content

    

Confirmation Content

  

 

Трафикът на хора
  


НИЕ МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

"Жертва ли сте на трафик на хора? Имате ли информация за потенциален
случай на трафик?"

080020100

 

Call

 

Report  

.

Какво представлява трафикът на хора?

Трафикът на хора е незаконната търговия с хора с цел принудителен труд и сексуална експлоатация.

Бивайки най-бързо развиващата се престъпна индустрия в света, трафикът засяга всяка нация по света и се определя като форма на съвременно робство.

Трафикът на хора е незаконна търговия с човешки същества, които се набират, контролират и използват с цел експлоатиране на техните тела и техния труд. Днес, в 21-ви век, навсякъде по света, чрез сила, измама и принуда се купуват и продават хора против тяхната воля.

Термини като „робство“ и „трафик на хора“ все още могат да звучат неясно, но това е реалността: робството е насилие. Това насилие е физическо, словесно и сексуално. То е принудителна проституция. То е свързано с жестоки условия на труд.

Жертви на трафик на хора могат да станат различни лица от всяка нация по света. Това включва жени, деца и мъже, участващи в секс търговията, възрастни, подмамени в сексуалната индустрия, и всеки, който е принуждаван да извършва различни „услуги или труд“, като например работници, държани в домашно подчинение, просяци на улицата или земеделски работници, трудещи се против волята си.

Факторите, които обуславят всяка от тези ситуации, са елементи на сила, измама или принуда, които се средство за контрол над хората. Този контрол е свързан с принуждаването на някого да извършва комерсиални сексуални действия, труд или услуги.

 

Act, Means, Purpose Chain
При престъплението трафик на хора са
налични тези три елемента

* "A-M-P MODEL" https://humantraffickinghotline.org/
sites/default/files/AMP%20Model.pdf

.

.

Sex Trafficking

Трафик с цел
сексуална експлоатация
  

Forced Labour

Принудителен
труд
  

Bonded Labour

Труд, обвързан
с дълг
  

Domestic Servitude

Принудително подчинение
в домашни условия
   

Child Soldiers

Деца-
войници
 

.

.

Forced Begging

Принудителна
просия
  

Forced Organ Removal

Трафик с цел продажба на органи
  

Forced & Early Marriages

Принудителни и преждевременни бракове

Forced Adoption

Трафик на деца с цел осиновяване

Baby Harvesting

Продажба на бебета

 

България


Bulgaria


България е основен източник на трафик на хора в ЕС.

Някои от основните методи, които трафикантите използват, за да примамват
жертвите, са:

- Фалшиви предложения за работа, главно за работа в чужбина. Когато хората пристигнат на желаната месторабота, те установяват, че условията са различни от тези, които са обявени предварително - често личните им документи биват отнети и така те са принудени да правят неща против волята си (независимо дали се касае за трудова или сексуална експлоатация). 

- Методът "Lover boy" - трафикантът започва да ухажва жертвата, преструвайки
се, че е влюбен в нея. Когато спечели доверието й, той предлага да отидат
заедно в чужда държава, където тя бива продадена, най-често за сексуална
експлоатация.

- Интернет (и особено социалните мрежи) е най-често използвания от трафикантите
инструмент за подбор и проучване на потенциалните жертви.

 

В Европа 75% от всички жертви се трафикират с цел сексуална експлоатация.

Актуалната Статистика сочи, че само 1% от всички жертви биват спасени.

 
https://doi.org/10.54394/CHUI5986

.


НИЕ МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

"Жертва ли сте на трафик на хора? Имате ли информация за потенциален
случай на трафик?"

080020100

 

Call

 

Report

  

  
 

 

 

Confirmation Content

.

.

Трафикът на хора е
най-бързо развиващата се
престъпна индустрия в света.
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Confirmation Content

.

.

.


„Още при първото обаждане на горещата линия, разбрах, че мога да им се доверя.“


Спасена жертва

.
.

.

.

.


„Още при първото обаждане на горещата линия, разбрах, че мога да им се доверя.“


Survivor

.
.

.

ЗА НАС   Email Us

.

  
 
Call   

 

Report

 

.

.

0800 20 100 е българската Национална гореща линия за борба с трафика на хора и работи в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора

Националната линия приема обаждания денонощно. Обажданията са безплатни от всеки български номер, където и да се намирате. Международните разговори
могат да се таксуват според тарифите на местния оператор.

Операторите на горещата линията са специално обучени професионалисти, които следват международни процедури, гарантиращи най-бързия и адекватен отговор на всеки получен сигнал. Горещата линия работи в тясно партньорство с всички национални и европейски институции, за да осигури бърза реакция и ефективност при разрешаването на всеки случай.

Confirmation Content

Как работи горещата линия?

Как работи горещата линия?

.O

1. A victim or witness calls the hotline. 2. An operator responds, records details, and transfers to law enforcement if there's immediate danger.

.O

Confirmation Content

How it works

.
 

.

3. Екипът ни проверява информацията в нашата базата данни и създава случай 4. Въз основа на предоставената информация може да бъде изпратен сигнал до полицията  за разследване.

Confirmation Content

How it works

.

   

.

5. В случай на извънредна ситуация горещата линия ще се свърже с полицията, за да предприеме действия за осигуряване на безопасността на потенциалната жертва. 6. Жертвите се насочват към някои от нашите програми или към програмите на друга партньорска организация, в зависимост от техните нужди.

.

How it works

Confirmation Content

.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ


Докато пътувате, работите или сърфирате в Интернет е много важно да знаете какво представлява съвременното робство и да знаете как да останете в безопасност.

Confirmation Content

.

Кликнете върху изброените теми, за да научите как да се предпазите от трафик и изтеглете информационната брошура тук ▸
  

Няколко неща, които да направите, когато планирате кандидатстване за работа в чужбина, за да сте сигурни, че няма да станете жертва на трудов трафик:

+  Уверете се, че фирмата, предлагаща работата, е официално регистрирана.

+  Трябва да имате валидна виза - всеки гражданин на страна извън европейския съюз се нуждае от разрешение за пребиваване, за да работи в България.

+ Трябва да имате валидна виза - всеки гражданин на страна извън европейския съюз се нуждае от разрешение за пребиваване, за да работи в България.

+  Никога не подписвайте договор, изготвен на език, който не владеете добре. Проверете внимателно договора за всички подробности относно условията на работа. Не подписвайте договор с неясни или прекалено общи клаузи.

+  Винаги носете в себе си контактите на организацията, занимаваща се с български граждани, работещи в чужбина, както и контакт на българското посолство в държавата, в която отивате.

+  Дайте подробна информация за това къде отивате и къде ще отседнете на семейството и приятелите си. Добре е да им оставите актуални снимки на себе си и на хората, с които заминавате.

+  Подгответе всички необходими документи и направете копия.

+  Никога не давайте личните си документи на никого. Носете ги винаги със себе си.

+  Уговорете с близките си «сигнал за тревога», който да можете да предадете в случай, че попаднете в сложна ситуация и не можете да говорите свободно.

+  Препоръчително е по всяко време да разполагате с малка сума пари за евентуални спешни случаи.

+  Научете поне няколко фрази на езика на страната, в която ще пребивавате – «моля, помогнете ми», «къде се намира полицейският участък» и др.

+  Информирайте се какъв е номерът за спешни случаи в страната, в която отивате.

Пътуванията обикновено са източник на положителни емоции, особено когато отивате на почивка, но в същото време са и рискова ситуация, защото напускате дома си и отивате на чужда територия сред хора, които не познавате. Често, поради тези обстоятелства, пътуващите стават жертва на престъпления, а понякога и на трафик.

+  Винаги имайте под ръка контактите на организация, занимаваща се с български граждани, работещи в чужбина, както и контакт на българското посолство в държавата, в която отивате.

+  Преди да заминете, оставете на семейството и приятелите си:

  • Подробна информация за вашия маршрут на пътуване.
  • Копия на вашите пътни документи и паспорт.
  • Актуални снимки на себе си и на хората, с които заминавате.

+  Уговорете с близките си «сигнал за тревога», който да можете да предадете в случай, че попаднете в ситуация, при която спешно се нуждаете от помощ.

+  Подгответе всички необходими документи и направете копия.

+  Никога не давайте личната си карта на никого. Носете я винаги със себе си.

+  Дръжте си очите и ушите отворени, и уведомявайте семейството и приятелите си за всяко нещо, в което се усъмните.

+  Отделете малка сума пари за евентуални спешни случаи.

+  Научете поне няколко фрази на езика на страната, в която ще пребивавате – «моля, помогнете ми», «къде се намира полицейският участък» и др. Наизустете телефонния номер на поне един член на семейството си или приятел.

+  Информирайте се какъв е номерът за спешни случаи на страната, в която отивате.

+  Бъдете внимателни и предпазливи, когато говорите с непознати. Никога не споделяйте цялото си име или къде сте отседнали. Ако мислите, че някой ви следи, незабавно се отправете към оживено място и не се колебайте да се обадите на полицията.

+  Избягвайте:

  • Да пътувате сам, през нощта или да минавате по неосветени улици.
  • Да се качвате в автомобили с хора, които не познавате.
  • Да приемате храна или напитки от хора, които не познавате.
  • Рисковани ситуации.

Много често трафикантите набират жертвите си в Интернет. Тъй като всеки е свободен да създаде своя профил, самоличността на потребителите и
достоверността на публикуваната от тях информация рядко са гарантирани. Децата и тийнейджърите са изложени на по-голяма опасност да станат жертви на
трафик в Интернет, тъй като са по-уязвими и с по-малко опит. Ето защо подготвихме списък със съвети за безопасно сърфиране в Интернет:


+  Ако решите да излезете на среща с някой, когото познавате от интернет, запомнете, че това е високорискова ситуация и трябва да вземете някои предпазни мерки. Това може да означава срещата с човека да е през деня, на оживено и централно място, където никой не може да ви отвлече или нарани. Ако другият човек иска да се срещнете в апартамент, на тъмно и уединено място или в парк, това е предупредителен знак за потенциално опасна ситуация.

+  Ако отивате на среща с някой, с когото сте се запознали в интернет, уведомете за това ваш роднина, приятел/ка, колега или някой, на когото имате доверие. Добре е да си подготвите план за действие, ако нещо в срещата ви притесни – например да се уговорите с доверения ви човек да ви се обади и да си споделите кодова реплика, която да му сигнализира, че трябва да дойде да ви вземе (или да се престорите, че трябва незабавно да си тръгнете).

+  Никога не давайте личните си документи, адрес, телефонен номер, име, адрес на вашето училище/университет или информация за вашите роднини и членове на семейството на хора, които сте срещнали онлайн, или на такива, които не познавате добре.

+  Не отваряйте съобщения с вулгарно, неприлично, опасно или обидно съдържание. Блокирайте потребители, които ви изпращат подобни съобщения.

+  Никога не изпращайте свои снимки на хора, с които скоро сте се запознали онлайн. Направете настройките в профилите си така, че вашите снимки и информацията, която публикувате онлайн, да са видими само от приятели.

 

 

Confirmation Content

0800 20 100

Confirmation Content

.

Report   

.

.

Ако се усъмните в нещо,
обадете ни се.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Confirmation Content

.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Какво мога да направя?


Разговаряйте със специалист на линията, който ще отговори на всеки ваш въпрос. Кликнете по-долу, за да научите повече за трафика на хора.


 
Изтеглете брошура ▸
   

Обадете се на 0800 20 100 за да говорите с оператор на горещата линия, който може да отговори на всички въпроси, които имате във връзка с трафика на хора. 

– Доказателство за контрол: лицето е придружено от човек, който го контролира, и не може да говори от свое име. Лицето бива транспортирано до или от работа; живее и работи на едно и също място и рядко излиза на публични места.

– Липса на контрол върху личния график: лицето не може да се движи свободно или да напусне работа. Например жена, която работи денонощно, обслужва прекалено много клиенти и няма време за себе си.

– Липса на контрол върху личните финанси: лицето не може да задържи за себе си спечелените пари - "те се съхраняват от някой друг". В повечето случаи, лицето има дългове към работодателя си.

– Лицето е пристигнало наскоро в държавата: такива хора не говорят съответния език, или знаят само думи, свързани с работата си.

– Страх, депресия и твърде покорно поведение: лицето се страхува да говори с непознати и органи на реда в резултат на заплахи.

– Влошено здраве: Недохранване или сериозни медицински и дентални проблеми. Болести, предавани по полов път, ХИВ/СПИН, болки в таза и травми, затруднено уриниране, бременност в резултат на изнасилване и проституция, безплодие от липса на лечение и опасни аборти.

– Синини, белези и други признаци на физическо насилие: твърде често жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация биват удряни в области, които не могат да се видят лесно, например долната част на гърба.

– Проблеми свързани със злоупотреба с вещества или зависимости: лицето често е принуждавано от трафиканта си да употребява наркотици или злоупотребява с психоактивни вещества, за да се справи с ужасната ситуация, в която се намира.

– Какво работите?

– Заплащат ли ви за извършения труд? Получавате ли реално заплата или парите ви се съхраняват от някой друг?

– Можете ли да влизате и да излизате, когато пожелаете? Наблюдава ли ви някой, когато сте на обществени места?

– Какво мислите за полицията?

– Чувствате ли се застрашен/а, ако се опитате да си тръгнете? Някой заплашвал ли е вас или семейството ви?

– Някой упражнявал ли е физическо насилие срещу вас?

– Били ли сте някога лишени от храна, вода, сън или медицинска грижа?

– Трябва ли да искате позволение от някого, за да се храните, спите или да отидете до тоалетна?

– Ограничени ли сте физически по някакъв начин? Има ли ключалки или катинари, които ви пречат да си тръгнете?

– Някой отнел ли е личните ви документи?

– Някой принуждава ли ви да правите неща против волята си?

– Много жертви изпитват силно недоверие, и често не говорят езика на държавата.

– Преди да задавате въпроси на човек, който може да е жертва на какъвто и да било вид трафик, опитайте се да го разделите от онзи, който го придружава. Той/тя би могъл да бъде трафикант, който се преструва на съпруг или на друг член от семейството.

– Възможно е наличието на "Стокхолмски" синдром, при който с течение на времето жертвите се привързват към своите трафиканти.


В случай на трафик на деца:

НАБЛЮДАВАЙТЕ ЗА : (в допълнение на горните съвети)

– Дете, което не вярва на възрастните.

– Дете, което се страхува да бъде депортирано от властите.

– Дете, което се държи необичайно спрямо възрастни мъже.

– Дете, което разполага с мобилен телефон, въпреки че няма вещи от първа необходимост.

– Дете, което пътува само или заедно с група от деца, придружени от един възрастен придружител, който изглежда ги пази.

 

Задавайте въпроси, които биха били разбираеми за детето, съобразявайки се с неговата възраст, култура, език и развитие.

– Защо дойде в (името на държавата)?

– Имаш ли някакви документи? При кого са?

– Ходиш ли на училище? Работиш ли? Можеш ли да си тръгнеш, ако пожелаеш?

– Къде живееш? С кого живееш? Страх ли те е да си тръгнеш?

– Някой заплашвал ли те е някога или семейството ти, за да ти попречи да избягаш?

Confirmation Content

.

.

 

Услуги


Националната телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100 предлага множество различни услуги. Кликнете по-долу, за да разберете повече.
 

Изтеглете брошура ▸
 

Горещата линия помага на обаждащите се да получат различни услуги от организации за противодействие на трафика на хора посредством създадената от нас мрежа от контакти.

Чрез своята постоянно увеличаваща се база данни с български и международни организации горещата линия 0800 20 100 помага на оцелелите от трафик на хора да се възползват от услуги, включително работа по случаи, кризисно настаняване, настаняване от резидентен тип, правни услуги и психологически консултации. Горещата линия 0800 20 100 подпомага и други организации, които обслужват жертви на трафик, като им предоставя услуги и ресурси и предлага на членовете на общността възможности за доброволчество.

Ние предлагаме обучения и техническа помощ на правоприлагащите органи, медицинските специалисти, персонала на летищата, правителствените дирекции и на други професионалисти. Според конкретните нужди работим с правителствени ведомства или организации във всеки регион в страната. Чрез партньорствата си ние се стремим да укрепим местните и националните структури и механизми и да обединим правителствените и неправителствените усилия в борбата с трафика на хора.

Нашите оператори предоставят помощ на жертви в криза чрез планиране на безопасността, емоционална подкрепа и/или незабавни връзки със спешните служби, благодарение на изградената мрежа от обучени доставчици на услуги и доброто ни партньорство с национални и европейски институции.

Ние предлагаме безплатна услуга за проверка на предложения за работата, за да предотвратим евентуални ситуации на трафик на хора. Имаме добре обучени специалисти, които проверяват дали компанията или агенцията, която предлага работата, е в официалните регистри и в базата данни на нашата гореща линия. Правим проучване за работодателя като използваме неговите имена, мобилни номера или друга информация, с която разполагаме. Търсим мнения от бивши работници в онлайн форуми и в социалните медии. В края на всяка проверка правим оценка на риска, за да преценим дали приемането на съответното работно предложение крие опасност за бъдещия работник.

Въз основа на тази оценка, която включва обективно и подробно проучване на данните на компанията, изготвяме официално становище, което включва заключение дали е опасно или не е да се приеме съответното предложение.

Confirmation Content

.

.

 

Често задавани въпроси


Искате ли да разберете повече за 0800 20 100 или за трафика на хора? Кликнете по-долу, за да прочетете отговорите на често задаваните въпроси. Ако имате и други въпроси - свържете се с нас.

Изтеглете брошура ▸


ВСЕКИ


Обаждащите се са:

– Жертви на трафик на хора

– Социални работници

– Медицински специалисти

– Държавни работници

– Учители и студенти

– Хора, които са имали контакт с потенциална жертва на трафик

– Приятели и членове от семейството на жертви на трафик

– Правоприлагащи органи

– Правни специалисти

– Прокурори, адвокати и съдии

– Членове на общността

Горещата линия отговаря на спешни обаждания 24 часа в денонощието, 7 дни от седмицата, всеки ден от годината. Желателно е обажданията свързани с даване на информация да бъдат в рамките на работното време.

Да. Обаждащият се може да остане анонимен. Националната линия за борба с трафика на хора се стреми да работи с високи етически стандарти.

Обажданията към Националната линия за борба с трафик на хора са анонимни, освен ако обаждащият се не прецени да предостави имената и контактите си и не позволи те да бъдат изпозлвани. Тези данни не се предоставят на властите, нито на други агенции и организации без изричното съгласие на обаждащия се.

В ограничен брой случаи, може да се наложи да сезираме органите на реда, ако подозираме насилие над деца, ако смятаме, че обаждащият се може да нарани себе си или други хора, или ако законът го изисква.

В други случаи, когато обаждащият се предпочита да остане анонимен, неговото желание ще бъде уважено, докато информацията докладвана за ситуацията на трафик, ще бъде споделена със съответните органи.

След като на горещата линията постъпи сигнал, екипът следва подробен вътрешен план за преценка и планиране, за да се предприемат най-удачните действия в зависимост от случая.

При кризисни обаждания и спешни случаи се предприемат незабавни действия. Преди екипът на горещата линия да докладва на властите, се вземат предвид нуждите и заявените предпочитания на обаждащия се. Факторите, които се отчитат са: спецификата на предоставената информация, наличните индикатори за тежка форма на трафик на хора, има ли замесени деца, наличието на организации в сферата на борбата с трафика на хора и правоприлагащи органи в близост до обаждащия се. На нуждите и желанията на потенциалните жертви на хора се гледа като на основен приоритет.

Националната телефонна линия за борба с трафика на хора работи както на територията на страната, така и извън нея. Понеже България е сред водещите страни на произход на жертви на трафик, много от случаите са на жертви извън страната. Когато на линията постъпи сигнал за международен случай на трафик, той бива обработен според нивото на спешност. Базата данни на линията включва широк спектър от местни и международни доставчици на услуги и представители на изпълнителната власт, към които насочваме случаи и заедно координираме последващите действия, според спецификата на постъпилите сигнали.

Ако вие или ваш близък разполагате с информация за потенциална жертва на трафик, обадете се на 0800 20 100. Обадете ни се, за да ви предоставим материали и брошури, ако планирате дейности по превенция на трафика във вашата общност. Помогнете ни да популяризираме горещата линия 0800 20 100, като споделите информация за нея във вашата общност или организация.

За да добавите вашата организация към базата ни данни, обадете се на 0800 20 100 и ни разкажете за естеството и обхвата на дейностите, които извъшвате. Националната линия за борба с трафика на хора търси и работи с организации, които предоставят разнообразни услуги и ресурси за подпомагане на жертвите на трафик, част от които са:

– Настаняване

– Съдействие по имиграционни въпроси

– Психологическо консултиране

– Инициативи по превенция

– Работни места

– Юридическа помощ

– Транспортни услуги

– Насочване и координация на услуги

– Обучение и образование

Националната линия е безплатна за обаждания от български абонати от страната и от ЕС. Обажданията от международни абонати се таксуват според тарифата на съответния мобилен оператор. За обаждания извън страната номерът за връзка с горещата линия е 00359 800 20 100

Confirmation Content

 

 

Виждаш ли ме?


"Виждаш ли ме?" е глобална кампания, която има за цел да информира широката общественост за разпознаването и докладването на съмнения за трафик и експлоатация на хора.

    

.

.

Трудова експлоатация

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Click Out to Can You See Me: Labour Trafficking Scenario 

.

 

.

.

Сексуална експлоатация

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Click Out to Can You See Me: Sex Trafficking Scenario 

.

 

Целта да се представят истински истории чрез филмите от кампанията "Виждаш ли ме?" е да привлече вниманието на обществеността към милионите мъже, жени и деца по целия свят, които в момента са в плен на робство. И нека чрез партньорство с правоприлагащите органи, правителствата, частния сектор и неправителствените организации осведомеността да се превърне в действие.

Learn More

 

Confirmation Content

.

.

СВЪРЖЕТЕ
СЕ С НАС

.

.

.

Социални мрежи

Facebook: /BulgarianTeam
Instagram: @freedom_line_080020100

.

.

.

Изпратете имейл

info@080020100.bg

.


(c) 2023

.


Националната телефонна линия за борба с трафика на хора се управлява от А21 - международна неправителствена анти-трафик организация