Политика за поверителност

 

  

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ

Българската национална гореща линия за трафик на хора (БНГЛТХ) помага за идентифициране на жертвите на трафик на хора чрез доклади, извършвани от широката общественост. БНГЛТХ се управлява от свързани организации с юридически лица, бизнес процеси, управленчески структури и технически системи, които функционират в множество различни държави и пресичат държавните граници. Тази политика на конфиденциалност се прилага към уебсайтовете и домейните, притежавани или използвани от БНГЛТХ и юридическите лица, притежавани, контролирани от или свързани с БНГЛТХ. Моля, имайте предвид, че всяко заявление за конфиденциалност, публикувано на този уебсайт специално за услугите, предоставяни тук, ще се прилага в допълнение към настоящата политика на конфиденциалност и в случай на конфликт тази политика на конфиденциалност ще има предимство

Уебсайтът на БНГЛТХ се хоства в България. Обаче всички данни се обработват и съхраняват на сървъри, които се намират в Австралия. Данните могат да се обработват чрез достъп до тях от екипи на БНГЛТХ, базирани в други държави. Чрез попълване и подаване на вашите данни и предпочитания за комуникация на този уебсайт, вие давате съгласие за съхраняването и/или обработката на данните си в тези държави.

БНГЛТХ събира и използва релевантната лична информация за създаване и запис на доклади, за информирането и обслужването на вас и други лица във връзка с дейностите и инициативите на БНГЛТХ и по-доброто разбиране на вашите нужди, като преди това е получила всякакви необходими съгласия. БНГЛТХ също така представя лична информация от доклади пред различни правителствени и политически агенции, ангажирани с дейности и проблеми относно трафика на хора, заедно с необходимите подавания на данни към агенциите за защита на данни, когато е приложимо

Типовете лична информация, която ни предоставяте, могат да включват, но няма да са ограничени до вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес

 

БИСКВИТКИ (ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ)

В допълнение към информацията, която предоставяте, БНГЛТХ може също така да събира информация по време на вашето посещение на нашия уебсайт чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват уеб сигнализатори, бисквитки, вградени уеб връзки и други общо използвани инструменти за събиране на информация. Тези инструменти събират определен тип стандартна информация, която вашият браузър изпраща към нашия уебсайт, като например тип и език на браузъра, времена на достъп и адрес на уебсайта, от който сте достигнали до уебсайта на БНГЛТХ. По отношение на употребата от БНГЛТХ на бисквитки, ние използваме бисквитки за ИД на сесия и постоянни бисквитки. Бисквитката за ИД на сесия изтича когато затворите браузъра си. Въпреки че бисквитките за сесия са установени, те не записват поведенческа или лична информация, а само информация, която е от помощ за потребителското изживяване, като например дали браузърът на потребителя има възможност за JavaScript. Постоянната бисквитка остава на вашия харддрайв за по-дълъг период от време. Постоянните бисквитки се използват за включване или изключване на еднократни съобщения и за попълване на формуляр със записи

Можете да отстраните постоянните бисквитки като следвате указанията, предоставени в помощния файл на Вашия Интернет браузър. Ако откажете бисквитките, можете все още да използвате нашия сайт, но вашата способност да използвате някои области от сайта може да е ограничена. Употребата на бисквитки от трети страни не се включва в тази политика на конфиденциалност. Нямаме достъп до или контрол върху тези бисквитки. Някои трети страни използват бисквитки за ИД на сесия, за да ви улеснят при навигирането на нашия уебсайт. Бисквитките, както и другите посочени по-горе инструменти, могат също така да събират информация за вашия Интернет протокол (IP) адрес, поведение при щракване (т.е. страниците, които разглеждате, връзките, върху които щракате, както и други дейности, които предприемате във връзка с уебсайта на БНГЛТХ) и продуктова информация. IP адресът е номер, който автоматично се задава към вашия компютър, когато вие сърфирате в мрежата, позволявайки на уеб сървърите да откриват и идентифицират вашия компютър. Компютрите използват IP адреси за комуникиране по Интернет, позволявайки на потребителите да сърфират. БНГЛТХ може също така да използва някои от тези инструменти за автоматично събиране на данни във връзка с определени имейли, изпратени от БНГЛТХ и съответно може да събира информация относно използването на тези инструменти, когато отворите имейл или щраквате върху връзка, съдържаща се в имейла.

 

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, която БНГЛТХ събира от вас, ни помага да доставим консистентна и ефективна услуга.

Например БНГЛТХ може да използва вашата информация за

  •     да ви позволи да използвате услугите и поддръжката на нашия уебсайт
  • разглеждане на докладвани от вас на уебсайта на БНГЛТХ инциденти, включващи актуален или възможен трафик на хора
  • съобразяване с приложимите закони за защита на данните, включително подаване на доклади за нарушения на правилата за лични данни пред съответните надзорни органи или
  • изпълняване на други цели, разкрити пред вас към момента, в който събираме вашата информация или след вашето съгласие, ако е приложимо. Например можем да разкриваме вашата лична информация на подходяща полицейска агенция, ако сте свидетел на възможна криминална дейност, включваща трафик на хора
 

ЗАПАЗВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Употребата на този уебсайт е възможна без указване на лични данни; обаче ако искате да използвате или да допринесете за определени услуги, налични чрез нашия уебсайт, обработката на лични данни може да стане необходима. Ако обработката на лични данни е необходима и няма законова база за такава обработка, уебсайтът по принцип ще получи съгласие от вас

БНГЛТХ взима насериозно доверието, което ни оказвате. Следваме общоприетите в индустрията стандарти за защита на личната информация, която подавате към уебсайта на БНГЛТХ. За предотвратяване на неоторизиран достъп или разкриване, за поддържане на точността на данните и за гарантиране, че информацията се използва по подходящ начин, БНГЛТХ използва съответните физически, технически и административни процедури за предпазване на информацията, която събираме.

Използваме Secure Sockets Layer (SSL) криптиране при събиране или трансфериране на чувствителна информация. SSL криптирането е предвидено да прави информацията нечетима за всеки, освен за нас. Тази мярка за сигурност работи когато видите символа на несчупен ключ или затворен катинар (в зависимост от браузъра) в горната или долната част на прозореца на браузъра

 

ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

БНГЛТХ ще гарантира, че обработката на лични данни се ограничава до това, което е адекватно, релевантно и необходимо във връзка с целите, за които се обработват данните.

Всички данни се обработват от БНГЛТХ на една от следните правни основи - съгласие, жизненоважни интереси или законен интерес. Когато вашето съгласие е дадено на законна основа за обработване на данни, свидетелството за даденото съгласие трябва да се съхранява заедно с вашите лични данни.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДЕЦАТА

БНГЛТХ не събира съзнателно подлежащата на лично идентифициране информация за деца под тринадесетгодишна (13) възраст, без да иска родителско съгласие и БНГЛТХ не насочва своите уебсайтове към такива деца.

Всяко лице, което ни предоставя информация, твърди, че е на тринадесет (13) години или по-възрастно. Ние насърчаваме родителите и настойниците да играят активна роля в онлайн дейностите и интересите на децата си. Ако имате въпроси или притеснения по този въпрос, моля, свържете се с нас на dpo@080020100.bg. Ако смятате, че неволно сме събрали подлежаща на лично идентифициране информация от дете под тринадесетгодишна възраст (13), моля, насърчете родителя на детето да се свърже с нас и ние ще предоставим на родителя възможност да прегледа неволно събраните данни и допълнително ще дадем възможност на родителя да поиска изтриване на тези данни и ще се съгласим да предотвратяваме по-нататъшната им употреба или събиране

 

КОЙ ДРУГ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

БНГЛТХ използва горещата линия чрез доставчици на услуги и решения. Тези доставчици включват, например, доставчици на IT поддръжка и автоматизирано съхранение и обработка на данни

Доставчиците на услуги по договор трябва да пазят в тайна информацията, получена от името на БНГЛТХ и не бива да я използват за каквато и да е цел, различна от извършването на услугите, които те изпълняват за БНГЛТХ

БНГЛТХ може да трябва да трансферира вашата лична информация към наши звена за обработка на данни в Австралия или САЩ в съответствие с настоящата политика на конфиденциалност за съхранение на данни или по оперативни причини, както и за удовлетворяване на определени искания, които правите или причини от жизненоважен интерес и законни интереси на БНГЛТХ. Вашето съгласие за такъв трансфер е изискване за вас да предоставяте информацията си на БНГЛТХ

С изключение на описаното в настоящата политика на конфиденциалност БНГЛТХ няма да споделя личната информация, която предоставяте, на трети страни, без вашето изрично съгласие, освен ако не трябва да отговори на надлежно упълномощени искания за информация, изпратени от полицията и правителствените органи, да се съобрази със закон, разпоредба, призовка или съдебно разпореждане, да помогне за предотвратяване

на злоупотреба или криминална дейност или да приложи или защити правата и имуществото на БНГЛТХ или притежаваните, контролираните от или свързаните с БНГЛТХ юридически лица, да защити безопасността на служителите, персонала, изпълнителите на БНГЛТХ или трети страни в имуществото, заемано от БНГЛТХ или когато ние считаме на добра воля, че разкриването е необходимо за защита на вашето здраве, безопасност или свобода или на здравето, безопасността или свободата на други лица.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА  ДАННИ

БНГЛТХ запазва данните само доколкото е основателно и нужно за релевантните цели на събирането и съхранението. Например това може да се определи от приложимите законови задължения, които може да налагат съхраняване на данни за криминалната дейност на дадено лице или могат да изискват дългосрочен ангажимент и комуникация с подходящите агенции за правоприлагане.

За гарантиране на това, че личните данни няма да се съхраняват по-дълго от необходимото, ние преразглеждаме нашите периоди на запазване на личната информация на редовна база. В светлината на това ние прилагаме политика за конфиденциалност на данни и редовно преразглеждаме тази политика. Тази политика ще взима под внимание това, какви данни трябва да се запазват, за колко дълго и защо

 

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Настоящата политика на конфиденциалност може да се актуализира от време на време, за да се гарантира, че ние се съобразяваме с най-новите закони и разпоредби за защита на данните. Най-актуалната версия на настоящата политика на конфиденциалност ще урежда нашата употреба на вашата информация на този уебсайт.

 

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ДАННИ И ВАШИТЕ ПРАВА

БНГЛТХ се стреми да запазва точно записана вашата лична информация. Ние сме приложили технология, процеси на управление и политики за подпомагане на поддръжката на точността на данни.

Ако в някой момент вярвате, че информацията, която ние обработваме за вас е неправилна, можете да поискате да видите тази информация и да поискате коригирането й или, при определени обстоятелства, изтриването й. Ако има несъответствия в информацията, която предоставяме, моля, информирайте ни колкото се може по-скоро и ние ще ги коригираме.

Важно е вие да сте наясно с различните права, които имате по повод на личната информация, която ние притежаваме за вас, с оглед на приложимите закони за защита и разкриване на данните. Тези права включват:

  • Правото да искате достъп до личната информация, която се съхранява за вас
  • Правото на ограничаване на обработката на лични данни
  • Правото на възразяване срещу обработката на вашите лични данни
  • Правото на оттегляне на вашето съгласие по всяко време
  • Правото на коригиране или, в определени ситуации, изтриване ан данни, запазени за вас

Ако желаете да упражните някое от тези права или да направите оплакване относно това, как ние разглеждаме вашите лични данни, можете да направите това като се свържете с нашия екип на адрес dpo@080020100.bg

 

Актуализирана на 16 февруари 2023 г.