Правила и условия

 

  

01 ОПЕРАТОР НА УЕБСАЙТА 

Доставчикът на услуги/операторът на този уебсайт е организация, която улеснява докладването на потенциални случаи на трафик на хора. Този уебсайт се хоства от тази организация под работното име Българска национална гореща линия за трафик на хора „БНГЛТХ“ (по-долу наричана „БНГЛТХ“, „ние“, „нас“, „наше“). Повече информация относно организацията може да се получи при поискване на имейл info@080020100.bg

 

02 ДЕФИНИЦИИ И УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

„Искове“ означава всякакви жалби, твърдения, искания, отговорности, задължения, загуби, ангажименти, обещания, щети, наранявания, разходи, компенсация, комисионни, лихва, глоби, разноски (включително, но без ограничение до адвокатски хонорари), правни действия (по закон, по правилата на справедливостта или други), права и привилегии и причини за действие, включително, но без ограничение до нарушение на договор, нарушение на подразбиращ се в действителност договор, нарушение на подразбиращ се ангажимент на добра воля и справедливи действия, лишаване от права на възражение въз основа на дадено обещание, пренебрегване, измама, неумишлено въвеждане в заблуда, предумишлено или неумишлено пречене на получаване на договорно или икономическо предимство, обезщетение, уставно или общоправно несправедливо конкурентно действие, намеса в частната сфера и всякакви други нарушения от каквото и да е естество, вид и описание, по закон, по правилата на справедливостта или по друг начин, независимо дали са неизвестни сега или недопускани

„Щети и загуби“ означава щети или загуби, включително, но не само загуба на пари, добра воля, репутация, печалби или други нематериални загуби или всякакви специални, индиректни, наказателни или последващи щети

„Права на интелектуална собственост“ означава търговски марки, права на външно оформление, на бизнес репутация и на преследване за контрафакция или недобросъвестна конкуренция, права по търговски наименования, уебсайтове, имена на Интернет домейни, логота, художествено оформление, слогани, ноухау, техническа информация, търговски тайни, процеси, права по дизайна (независимо дали са регистрирани или подлежат на регистриране), право на промишлен образец, авторски права (включително и права по компютърен софтуер и свързани подготвителни и дизайнерски материали), права по топология на интегрални схеми, права върху бази данни и всякакви права или форми на защита от подобно естество или с еквивалентен ефект където и да е по света, във всеки случай независимо дали са регистрирани или нерегистрирани и включващи всякакви кандидатствания (или права за кандидатстване) за и подновяване или удължаване на такива права

„Политика на конфиденциалност“ означава политиката на конфиденциалност на този уебсайт, която може да се прегледа в долния колонтитул на този уебсайт и която може да се актуализира на определени периоди от време.

„Свързани страни“ означава наш филиал, присъединени, сродни или родителски корпорации, компании и отдели, професионални корпорации, членове, партньорства, ограничени партньорства, дружества с ограничена отговорност, партньори, ограничени партньори, ръководни служители, директори, акционери, членове на борда, служители, партньори, възложители, независими изпълнители, администратори, агенти, присъединени лица, експерти, правни представители и адвокати, агенти за събирания, други агенти, представители, застрахователи, попечители, фидуциари, бенефициенти, изпълнители, съвместни дружества, наследници, предшественици, приемници и упълномощени лица

„Услуги“ означава всички обекти, инструменти и услуги, налични на този уебсайт

„Сайт“ означава този уебсайт

„Условия“ означава условията на уебсайта на БНГЛТХ, изложени по-долу, които ще формират правно обвързващо споразумение между вас и БНГЛТХ

Насърчаваме ви да прочетете тези условия внимателно, преди да използвате нашите услуги. Съгласявате се да се съобразявате с тези условия, както и с политиките, включени в тях, когато получавате достъп или използвате нашите услуги

Тъй като се стремим да поддържаме най-високите стандарти за нашия сайт, ние си запазваме правото да променяме тези условия по всяко време, когато сметнем това за нужно, без предизвестие или предупреждение

 

03 ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ САЙТ

Информацията на нашия сайт се предоставя само за информативни, нетърговски цели. БНГЛТХ си запазва правото да променя всяка информация, налична на този стай, без предизвестие или предупреждение. Можем да ограничим или да спрем временно вашия достъп до нашия сайт в случай на нарушение на тези условия, документите, към които има връзка в тях или приложима правна разпоредба. БНГЛТХ не извършва обещания за пригодността на този сайт за каквато и да е цел, освен предоставяне на обща информация и улесняване на докладването на случай на потенциален трафик на хора. Имайте предвид, че на сайта и неговите услуги не трябва да се разчита за никаква друга цел.

Моля, имайте предвид, че всякакви разходи или разноски, породени във връзка с вашата употреба на този сайт, са единствено на ваша отговорност. Чрез използването на този сайт вие се съгласявате да не:

 1. нарушавате или заобикаляте закони, права на трети страни или нашите системи, политики или определения на статуса на вашия акаунт
 2. използвате нашите услуги, ако не можете да сключвате правно обвързващи договори (например ако сте на възраст под 18 години) или сте временно или за неопределен срок отстранени от използването на нашия сайт и нашите услуги
 3.   пускате фалшиво, неточно, подвеждащо, обидно или клеветническо съдържание
 4.   предприемате действия, които могат да влошат работата на системите за обратна връзка или оценяване
 5. разпространявате вируси или други технологии, които могат да нанесат вреда на БНГЛТХ или да увредят интересите или имуществото на потребителите на сайта
 6. използвате за комерсиални цели услугите на БНГЛТХ или информация или софтуер, свързани с тези услуги
 7.   събирате или по друг начин да трупате информация за потребителите на сайта
 8.   заобикаляте техническите мерки, които използваме, за да предоставяме услугите

 

04 КАЧВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА НАШИЯ САЙТ

Определени части от този сайт ви позволяват да публикувате информация. При публикуването на такава информация вие изрично ни упълномощавате и се съгласявате да ни разрешавате да обработваме тази информация на нашия сайт. Допълнително се съгласявате, че чрез качването на материали на нашия сайт вие ни давате лиценз за използване, промяна или споделяне на тази информация докато това става в рамките на ограниченията за конфиденциалност, изложени в нашата политика на конфиденциалност.

Ние изискваме всяко съдържание или материал, качвани на нашия сайт, да не са обидни, агресивни, неподходящи, безвкусни или незаконни. БНГЛТХ няма да се счита за отговорно пред вас или трета страна за съдържание, което сте качили на нашия сайт. Докато използвате нашия сайт, ако идентифицирате такова съдържание, което може да е обидно, офанзивно, неподходящо, безвкусно или незаконно, свържете се с нас на:

info@080020100.bg

 

06 ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа връзки или препрати към уебсайтове, използвани от други организации. Всякакви такива връзки или препратки се предоставят само за ваше удобство. Ние не контролираме такива уебсайтове и не сме отговорни за тяхното съдържание. Включването от наша страна на връзки или препратки към такива уебсайтове не предполага ратифициране на материала от тези уебсайтове или всяка връзка с техните оператори. Вие сте отговорни за оценяването на точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в уебсайтовете на трети страни и също за стойността и целостта на всякакви стоки и услуги, които се предлагат

Вашата употреба на уебсайт на трета страна, към който има връзка на нашия сайт, може да се урежда от условията на този уебсайт на трета страна. 

 

07 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И БИСКВИТКИ

Ние ценим вашата конфиденциалност. Ние сме се посветили на това да пазим вашата лична информация в безопасност. За да научите повече за това, как ние съхраняваме и използваме вашата информация и как използваме бисквитките на нашия сайт, прочетете нашата политика на конфиденциалност.

 

08 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТОЗИ САЙТ

Можете да пускате връзка към нашия сайт, при положение, че правите това по начин, който е честен и законен и не подронва нашата репутация или не се възползва от нея. Допълнително не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да се допуска каквато и да е форма на асоциация, одобрение или ратифициране от наша страна, ако такова няма. Не трябва да установявате връзка от уебсайт, който не се притежава от вас. Нашият сайт не трябва да се показва в кадър на друг уебсайт и не можете да създавате връзка към която и да е част от нашия сайт, различна от началната страница. Запазваме си правото да оттегляме разрешението за връзки без предупреждение.

 

09 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът и всички права на интелектуалната собственост, които той съдържа, се притежават от БНГЛТХ или нейните свързани страни и са защитени по приложимото законодателство.

Никаква част от този сайт не може да се възпроизвежда, използва повторно, препредава, адаптира, публикува, излъчва или разпространява за каквито и да е търговски цели, освен ако изрично това не е разрешено по приложимите закони. Всички имена, логота и търговски марки са собственост на БНГЛТХ, нейните свързани страни или третите страни, които са допринесли към този сайт. Нищо в този сайт не бива да се тълкува като даващо права на използване или разпространение

на имена, логота или търговски марки, без да е налице изрично писмено споразумение с БНГЛТХ или релевантните трети страни

Ако не се съобразявате с горепосочените условия, това ще доведе до незабавна загуба на вашето право да използвате нашия сайт, произтичаща от директно нарушение на нашите условия

 

10 ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние се опитваме да запазваме нашите услуги сигурни, безопасни и функционални, но не можем да гарантираме непрекъсната работа или достъп до нашите услуги. Материалът, показан на нашия сайт, се предоставя без никакви гаранции, условия или уговорки относно точността си. До пълната степен, позволявана от приложимото право, БНГЛТХ отказва всякаква отговорност за всякакви директни или индиректни загуби или щети, които може да са претърпени от вас при използването на този сайт или при разчитането на детайли, съдържащи се в сайта или пропуснати от този сайт.

До най-пълната степен, разрешена от приложимото право, ние и всички доставчици на съдържание и рекламодатели с настоящото специално и изрично изключваме всякакви гаранции от каквото и да е естество, включително, но не само всички изрични или подразбиращи се гаранции и условия, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел и ненарушаване на права, както и всички условия, гаранции и други уговорки, които може по други начин да се подразбират от устава, общото право или правилата на справедливостта. Имайте предвид, че сайтът се предоставя в състоянието, в което е

В допълнение и до степента, позволена от приложимото право, БНГЛТХ и нашите свързани страни не сме отговорни и не се съгласяваме да считат нас или нашите свързани страни за отговорни за каквито и да е щети или загуби или искове, които произтичат директно или индиректно от:

 1.   вашата употреба на или вашата невъзможност да използвате нашите услуги
 2.   забавяния или прекъсвания в нашите услуги
 3. вируси или други зловреден софтуер, получени от достъпа до или свързването към нашите услуги
 4.   бъгове, грешки или неточности от каквото и да е естество по нашите услуги
 5. увреждане на вашето хардуерно устройство от употребата на нашия сайт или на някои от нашите уебсайтове или услуги
 6. отстраняване или друго действие, предприети спрямо вашия акаунт или нарушение на настоящите условия

Някои юрисдикции не позволяват отказ от гаранции или изключване на щети, така че тези откази и изключвания може да не се прилагат към вас, ако живеете в такава юрисдикция.

Определени части от сайта могат да позволяват на юридически и физически лица, които НЕ са служители, агенти или представители на БНГЛТХ („Публикуващи, които не са от БНГЛТХ“), да публикуват писмено или визуално съдържание. Ние изрично отказваме всякаква отговорност за съдържание, публикувано от публикуващи, които не са от БНГЛТХ и си запазва правото да отстраняваме такова съдържание или страници по всяко време, по каквато и да е причина, по наше собствено усмотрение и избор.

 

11 ОСВОБОЖДАВАНЕ

Ако имате спор с един или няколко потребителя, вие освобождавате нас и нашите свързани страни от всякакви искове и от загубите и щетите, както и от всякакви други претенции (актуални и последващи) от каквото и да е естество, известни и неизвестни, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с такива спорове. При даване на това освобождаване вие изрично се отказвате от всякакви защити (независимо дали законови или други), които в противен случай биха ограничили обхвата на това освобождаване така, че да включва само тези искове, за които можете да знаете или за които можете да подозирате, че съществуват, във ваша полза към момента на даването на съгласието си за това освобождаване.

 

12 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съгласявате се да не извършвате никаква дейност във връзка с този сайт, която може да ни поставя в отговорност. Допълнително се съгласявате да обезщетите и да предпазвате нас и нашите свързани страни от всякакви искове или претенции, включително от основателни правни такси, възникнали за трети страни поради или вследствие на ваше нарушение на тези условия, ваша неправилна употреба на нашите услуги или ваше нарушение на закон или права на трета страна.

 

13 ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Предметът и оформлението на тези условия заедно с употребата на настоящия сайт се уреждат от правото на Република България.

 

14 НЕДЕЛИМОСТ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА

Освен ако други не е предвидено в тези условия, ако някоя разпоредба от тези условия се счита за невалидна, нищожна или неприложима по каквато и да е причина, тази разпоредба ще се премахне и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби. По наше собствено усмотрение ние можем да прехвърляме тези условия

Следните секции ще продължат действието си и след прекратяване на настоящите условия: всички секции и разпоредби, отнасящи се до интелектуалната собственост, отказът от гаранции, ограничението на отговорност, обезщетението и всяка друга секция, която по своя състав или ефект е замислена да продължи действието си

 

15 ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Ако ние не успеем да предприемем действие по отношение на нарушение от вас или други лица, това не е отказ от нашето право да предприемем действие по отношение на последващи или подобни нарушения. Ние не гарантираме, че ще предприемаме действия срещу всички нарушения на тези условия

 

16 БЕЗ АГЕНТСТВО

Тези условия нямат за цел да създават агентство, партньорство, съвместно предприятие, отношение работодател-служител или франчайзодател-франчайзополучател

 

17 ЦЯЛОСТНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Условията, политиката на конфиденциалност и всички други политики, посочени в настоящите условия, излагат цялото споразумение и договаряне между вас и нас и превъзхождат всички предишни споразумения и договаряния между страните.

 

18 ПРИТЕСНЕНИЯ И ЗАПИТВАНИЯ

Ще се радваме да отговорим на всички ваши притеснения и запитвания, които можете да имате по отношение на БНГЛТХ, нашия сайт, условията или нашите услуги

За всякакви въпроси, свързвайте се с нас на телефон: info@080020100.bg